Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

8616 9ec8 420
Reposted fromLoOuu LoOuu viadamagecase damagecase
0385 d2de 420
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaahora ahora
9214 b2c7 420
Reposted fromcreure creure viastarryeyed starryeyed

September 07 2017

Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastarryeyed starryeyed
6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viazabka zabka
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
1709 cc1d 420

July 06 2017

8001 a17b 420
Reposted frommisza misza viazabka zabka

May 19 2017

After three, after four times
Why did I bother?
Tell me how many more times
Does it take to get smarter?

Anna Marie - ciao adios

And there goes the alarm ringing in my head
Like somebody said, "don't you trust him, no"
Texting from his ex, what did you expect?
Now you're lying here knowing where he goes
Now he gotta getcha
Karma is a bitch, yeah
Same way they come that's the way they go
Now he gotta getcha
Rewinding the picture
There goes the alarm and the siren's go

There goes the alarm
I saw it coming, I let it go
My girls will tell me, "I told you so"
But I was so intrigued by your style, boy
Always been a sucker for a wild boy
I'm better than this, I know my worth
I might be getting what I deserve
But I ain't sticking 'round for the rerun
What's done is done

Bang bang, two-shots fired
Man down, one fool, one liar
Ring ring, trust gone missing

Anne Marie Alarm

May 13 2017

5371 9ee9 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka

May 12 2017

April 02 2017

Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

March 28 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viastarryeyed starryeyed

March 25 2017

Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viastarryeyed starryeyed
To wcale nie ma sensu,
za mało masz
,a za dużo chcesz dać.

March 07 2017

9294 fd0f 420
Reposted fromkyky kyky viaNamietnik Namietnik

March 03 2017

5606 e196 420
"Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromevanescence evanescence viaJeanette Jeanette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl