Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

Right now I'm in a state of mind
I wanna be in like all the time
Ain't got no tears left to cry
So I'm pickin' it up, I'm pickin' up

February 20 2019

You probably think that you are better now, better now
You only say that 'cause I'm not around, not around
You know I never meant to let you down, let you down
Woulda gave you anything, woulda gave you everything
You know I say that I am better now, better now
I only say that 'cause you're not around, not around
You know I never meant to let you down, let you down
Woulda gave you anything, woulda gave you everything
Oh-ohI promise
I swear to you I'll be okay
You're only the love of my life

February 19 2019

0036 a5ef 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
Now they always say congratulations
Worked so hard, forgot how to vacation
They ain't never had the dedication
People hatin', say we changed and look we made it
Yeah, we made it
Give me the truth, 
me and my heart
We'll make it through

November 10 2018

Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCryMeARiver CryMeARiver
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.

Kto śpi, nie grzeszy, więc miła osobo,
nie będzie grzechu, gdy prześpię się z tobą. 


— Jan Sztaudynger
Reposted fromdusix dusix viaCryMeARiver CryMeARiver
Tell me something boy…
Aren’t you tired trying fill that void
Or do you need more?
Ain’t it hard keeping it so hardcore
Kolor zieleni w jej oczach się mieni,
ktoś inny być może to bardziej doceni,
a smutek i żal niewiele zmieni.tak ostatni raz.
Zobaczę ją ze łzami do ziemi, założę te dresy
i pójdę na trening, bo baletu smak niewiele zmieni.
tak ostatni raz.

November 08 2018

Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 06 2018

Reposted frompotrzask potrzask viastarryeyed starryeyed
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

August 20 2018

Play fullscreen
Choć wiem, że piki są mieczami żołnierzy,
Że trefle to wojenna broń,
Wiem, że diamenty to za sztukę zapłata,
Lecz moje serce kształt inny ma

A gdybym powiedział, że cię kocham,
Mogłabyś pomyśleć, że tylko gram.
Lecz ja zbyt wielu masek nie noszę,
I twarz jedną mam...
Jest jedna rzecz.Rzecz, którą każdy z nas powinien mieć.
A że w razie w już nie ma Cię tu...
z nas dwóch to Ty znów posypałeś w ranę sól.

Ból, już nie tak jak kiedyś
mocno poszarpane nerwy bo Ci zależało kiedyś.

Robiłeś co mogłeś, co mogłeś zrobiłeś
Play fullscreen
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you

July 15 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl