Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianfading nfading
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viastarryeyed starryeyed
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed

February 12 2018

Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack vianfading nfading
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianfading nfading

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianfading nfading
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viastarryeyed starryeyed

October 15 2017

8616 9ec8 420
Reposted fromLoOuu LoOuu viadamagecase damagecase
0385 d2de 420
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaahora ahora
9214 b2c7 420
Reposted fromcreure creure viastarryeyed starryeyed

September 07 2017

Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastarryeyed starryeyed
6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viazabka zabka
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
1709 cc1d 420

July 06 2017

8001 a17b 420
Reposted frommisza misza viazabka zabka

May 19 2017

After three, after four times
Why did I bother?
Tell me how many more times
Does it take to get smarter?

Anna Marie - ciao adios

And there goes the alarm ringing in my head
Like somebody said, "don't you trust him, no"
Texting from his ex, what did you expect?
Now you're lying here knowing where he goes
Now he gotta getcha
Karma is a bitch, yeah
Same way they come that's the way they go
Now he gotta getcha
Rewinding the picture
There goes the alarm and the siren's go

There goes the alarm
I saw it coming, I let it go
My girls will tell me, "I told you so"
But I was so intrigued by your style, boy
Always been a sucker for a wild boy
I'm better than this, I know my worth
I might be getting what I deserve
But I ain't sticking 'round for the rerun
What's done is done

Bang bang, two-shots fired
Man down, one fool, one liar
Ring ring, trust gone missing

Anne Marie Alarm

May 13 2017

5371 9ee9 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl