Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

wolnosc
20:53
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
wolnosc
20:52
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viastarryeyed starryeyed

March 28 2017

wolnosc
08:13
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viastarryeyed starryeyed
wolnosc
08:12
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viastarryeyed starryeyed

March 25 2017

wolnosc
13:20
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viastarryeyed starryeyed
wolnosc
13:18
To wcale nie ma sensu,
za mało masz
,a za dużo chcesz dać.

March 19 2017

wolnosc
22:10
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

March 09 2017

wolnosc
18:04
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viastarryeyed starryeyed

March 07 2017

wolnosc
18:43

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi vianadelle nadelle
wolnosc
18:38
9294 fd0f 420
Reposted fromkyky kyky viaNamietnik Namietnik

March 03 2017

wolnosc
23:41
5606 e196 420
"Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromevanescence evanescence viaJeanette Jeanette
wolnosc
23:39
8525 d9e7 420
Reposted fromGIFer GIFer vianadelle nadelle
wolnosc
23:38
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
wolnosc
23:30
4433 2ecd 420
Reposted frommahidevran mahidevran viastarryeyed starryeyed
wolnosc
23:29
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viadamagecase damagecase
wolnosc
23:09
Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now

'Cause maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall
wolnosc
17:46
Wise men say only fools rush in 
but I can't help falling in love with you 

Mądrzy ludzie mówią, że tylko głupcy się śpieszą 
Ale ja nic nie mogę poradzić na to, że się w Tobie zakochuję
wolnosc
17:45
Czuję czego sam nie rozumiem, ale jakbym dobrze to znał
Snuje się sam w tłumie, od zawsze tak mam
I wpuścić cię tu nie umiem, nie wiem jakbym się bał
I jeśli wiesz co czuję to smutne, bo bardzo jesteś sam
wolnosc
17:38
Tylko my, noc, gwiazdy, Warszawa 
Każdy popełnia błędy, nie każdy naprawia 
wolnosc
17:35
But you haven't seen my man
You haven't seen my man
You haven't seen my man
You haven't seen him
He's got the fire 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl