Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCryMeARiver CryMeARiver
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.

Kto śpi, nie grzeszy, więc miła osobo,
nie będzie grzechu, gdy prześpię się z tobą. 


— Jan Sztaudynger
Reposted fromdusix dusix viaCryMeARiver CryMeARiver
Tell me something boy…
Aren’t you tired trying fill that void
Or do you need more?
Ain’t it hard keeping it so hardcore
Kolor zieleni w jej oczach się mieni,
ktoś inny być może to bardziej doceni,
a smutek i żal niewiele zmieni.tak ostatni raz.
Zobaczę ją ze łzami do ziemi, założę te dresy
i pójdę na trening, bo baletu smak niewiele zmieni.
tak ostatni raz.

November 08 2018

Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 06 2018

Reposted frompotrzask potrzask viastarryeyed starryeyed
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

August 20 2018

Play fullscreen
Choć wiem, że piki są mieczami żołnierzy,
Że trefle to wojenna broń,
Wiem, że diamenty to za sztukę zapłata,
Lecz moje serce kształt inny ma

A gdybym powiedział, że cię kocham,
Mogłabyś pomyśleć, że tylko gram.
Lecz ja zbyt wielu masek nie noszę,
I twarz jedną mam...
Jest jedna rzecz.Rzecz, którą każdy z nas powinien mieć.
A że w razie w już nie ma Cię tu...
z nas dwóch to Ty znów posypałeś w ranę sól.

Ból, już nie tak jak kiedyś
mocno poszarpane nerwy bo Ci zależało kiedyś.

Robiłeś co mogłeś, co mogłeś zrobiłeś
Play fullscreen
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you

July 15 2018

March 04 2018

Szczęście na pół, chociaż dałbym Ci całość
Troski na pół, chociaż zabrałbym całość

In the night I hear them talk
The coldest story ever told
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless
How could you be so heartless?

You run and tell your friends that you're leaving me
They say that they don't see what you see in me
You wait a couple of months, then you gonna see
You'll never find nobody better than me

February 12 2018

Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack vianfading nfading
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianfading nfading

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianfading nfading
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl