Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Play fullscreen
Choć wiem, że piki są mieczami żołnierzy,
Że trefle to wojenna broń,
Wiem, że diamenty to za sztukę zapłata,
Lecz moje serce kształt inny ma

A gdybym powiedział, że cię kocham,
Mogłabyś pomyśleć, że tylko gram.
Lecz ja zbyt wielu masek nie noszę,
I twarz jedną mam...
Jest jedna rzecz.Rzecz, którą każdy z nas powinien mieć.
A że w razie w już nie ma Cię tu (uuu)
z nas dwóch to Ty znów posypałeś w ranę sól.
Ból, już nie tak jak kiedyś
mocno poszarpane nerwy bo Ci zależało kiedyś.
Robiłeś co mogłeś, co mogłeś zrobiłeś
Nie widzę nas, nie widzę szans pewnych ran nie leczy czas
Play fullscreen
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you

July 15 2018

March 04 2018

Szczęście na pół, chociaż dałbym Ci całość
Troski na pół, chociaż zabrałbym całość

In the night I hear them talk
The coldest story ever told
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless
How could you be so heartless?

You run and tell your friends that you're leaving me
They say that they don't see what you see in me
You wait a couple of months, then you gonna see
You'll never find nobody better than me

February 12 2018

Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack vianfading nfading
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianfading nfading

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianfading nfading
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viastarryeyed starryeyed

October 15 2017

8616 9ec8 420
Reposted fromLoOuu LoOuu viadamagecase damagecase
0385 d2de 420
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaahora ahora
9214 b2c7 420
Reposted fromcreure creure viastarryeyed starryeyed

September 07 2017

Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastarryeyed starryeyed
6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl