Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

8001 a17b 420
Reposted frommisza misza viazabka zabka

May 19 2017

After three, after four times
Why did I bother?
Tell me how many more times
Does it take to get smarter?

Anna Marie - ciao adios

And there goes the alarm ringing in my head
Like somebody said, "don't you trust him, no"
Texting from his ex, what did you expect?
Now you're lying here knowing where he goes
Now he gotta getcha
Karma is a bitch, yeah
Same way they come that's the way they go
Now he gotta getcha
Rewinding the picture
There goes the alarm and the siren's go

There goes the alarm
I saw it coming, I let it go
My girls will tell me, "I told you so"
But I was so intrigued by your style, boy
Always been a sucker for a wild boy
I'm better than this, I know my worth
I might be getting what I deserve
But I ain't sticking 'round for the rerun
What's done is done

Bang bang, two-shots fired
Man down, one fool, one liar
Ring ring, trust gone missing

Anne Marie Alarm

May 13 2017

5371 9ee9 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka

May 12 2017

April 02 2017

Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

March 28 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viastarryeyed starryeyed

March 25 2017

Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viastarryeyed starryeyed
To wcale nie ma sensu,
za mało masz
,a za dużo chcesz dać.

March 07 2017

9294 fd0f 420
Reposted fromkyky kyky viaNamietnik Namietnik

March 03 2017

5606 e196 420
"Po tamtej stronie ciebie i mnie"
Reposted fromevanescence evanescence viaJeanette Jeanette
8525 d9e7 420
Reposted fromGIFer GIFer vianadelle nadelle
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
4433 2ecd 420
Reposted frommahidevran mahidevran viastarryeyed starryeyed
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viadamagecase damagecase
Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now

'Cause maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall

Oasis- Wonderwall
Wise men say only fools rush in 
but I can't help falling in love with you 

Mądrzy ludzie mówią, że tylko głupcy się śpieszą 
Ale ja nic nie mogę poradzić na to, że się w Tobie zakochuję

Elvis Presley- Can't help falling in love
Czuję czego sam nie rozumiem, ale jakbym dobrze to znał
Snuje się sam w tłumie, od zawsze tak mam
I wpuścić cię tu nie umiem, nie wiem jakbym się bał
I jeśli wiesz co czuję to smutne, bo bardzo jesteś sam

Arab- Księżycowa Piosenka
Tylko my, noc, gwiazdy, Warszawa 
Każdy popełnia błędy, nie każdy naprawia 
But you haven't seen my man
You haven't seen my man
You haven't seen my man
You haven't seen him
He's got the fire 
Lana Del Rey - Sad Girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl